Kontakt

Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców
Profesor nadzwyczajny dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa
Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Przyjmuje w godzinach dyżurów:
Ul. Ingardena 4, p. 319
Środa: 12.15 – 15.15
tel. 12 662 66 29

sekretariat UDiR
mgr Dorota Gawęda
tel. 12 662 66 36